Search

Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto

Kontakt do Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto

Adres Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto:

Warszawska 183/185, 60-101 Poznań

Telefon do Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto:

(61) 873-03-00

Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Poznań – Nowe Miasto:

us3022@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  20 1010 1469 0041 2522 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  67 1010 1469 0041 2522 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  17 1010 1469 0041 2522 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  08 1010 0055 0203 0220 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  11 1010 1469 0041 2522 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto:
Urząd Pocztowy Poznań 69, ul. Warszawska 137
Filia Urzędu Pocztowego 69, ul. Mogileńska 8

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-poznan-nowe-miasto

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawach powiatu – Poznań pod nazwą Nowe Miasto