Search

Urząd Skarbowy Poddębice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Poddębicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Poddębicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Poddębicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Poddębicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Poddębicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Poddębicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Poddębice

Adres Urzędu Skarbowego w Poddębicach:

Narutowicza 12, 99-200 Poddębice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Poddębicach:

(43) 678-77-00

Urząd Skarbowy Poddębice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Poddębicach:

us1018@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Poddębicach:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
76101013710011662221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
26101013710011662222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
73101013710011662223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
67101013710011662227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej 
16101013710011661391201000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
50101013710011661391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
67101013710011662227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Poddębice (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
87926300000000001320000005

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD 75101000550201018000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Poddębicach:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-poddebicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Poddębice
Gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim