Urząd Skarbowy Pisz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Piszu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Piszu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Piszu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Piszu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Piszu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Piszu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Pisz

Adres Urzędu Skarbowego w Piszu:

Okopowa 2, 12-200 Pisz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Piszu:

(87) 425-20-00

Urząd Skarbowy Pisz – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Piszu:

us2815@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Piszu:

Prowadzone przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

17101013970010362221000000

2. Podatek od towarów i usług (VAT)

64101013970010362222000000
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

14101013970010362223000000
4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

08101013970010362227000000

5. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD ) – (Uwaga zmiana nr rachunku)

NBP O/O Bydgoszcz 11101000550202815000070000

W przypadku dokonywania wpłat na konta Urzędu Skarbowego w Piszu z banków zagranicznych przed numerem rachunku bankowego Urzędu należy umieścić (IBAN) kod Polski – PL na końcu zaś wpisać kod Banku w obrocie międzynarodowym (BIC) – NBPLPLPW

Np. „PL08101013970010362227000000NBPLPLPW”

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Piszu:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-piszu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  1. Miasto i gmina Pisz
  2. Miasto i gmina Orzysz
  3. Miasto i gmina Biała Piska
  4. Miasto i gmina Ruciane Nida

PIT z Urzędem Skarbowym w Piszu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Piszu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”