Urząd Skarbowy Ostróda

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Ostródzie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Ostródzie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Ostródzie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Ostródzie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ostródzie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Ostródzie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Ostróda

Adres Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

Olsztyńska 5b, 14-100 Ostróda

Telefon do Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

(89) 640-71-00

Urząd Skarbowy Ostróda – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

us2814@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

Konta bankowe Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

NBP O/O OLSZTYN

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

    33 1010 1397 0081 2322 2100 0000
2. Podatek od towarów i usług (VAT)

    80 1010 1397 0081 2322 2200 0000
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

    30 1010 1397 0081 2322 2300 0000

4. Inne dochody

24 1010 1397 0081 2322 2700 0000

5. Rachunek sum depozytowych działu egzekucji

    07 1010 1397 0081 2313 9120 0000

6. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD ) – (Uwaga zmiana nr rachunku)

   NBP O/O Bydgoszcz

   56 1010 0055 0202 8140 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ostrodzie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego w Ostródzie:

  1. miasta: Ostróda, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn
  2. gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda

PIT z Urzędem Skarbowym w Ostródzie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”