Urząd Skarbowy Międzychód

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Międzychodzie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Międzychodzie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Międzychodzie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Międzychodzie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Międzychodzie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Międzychodzie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Międzychód

Adres Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Telefon do Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

(95) 748-20-19

Urząd Skarbowy Międzychód – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

us3015@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  61 1010 1469 0048 8022 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  11 1010 1469 0048 8022 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  58 1010 1469 0048 8022 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  32 1010 0055 0203 0150 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  52 1010 1469 0048 8022 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:
Urząd Pocztowy Międzychód, ul. Pocztowa 2

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-miedzychodzie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat międzychodzki obejmujący gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków.

PIT z Urzędem Skarbowym w Międzychodzie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”