Search

Urząd Skarbowy Łódź – Polesie

Kontakt do Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Łódź – Polesie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Łódź – Polesie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Łódź – Polesie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Łódź – Polesie

Adres Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie:

6 Sierpnia 86A, 90-646 Łódź

Telefon do Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie:

(42) 254-60-00

Urząd Skarbowy Łódź – Polesie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie:

us1012@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-lodz-polesie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zobacz więcej pod tym linkiem http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/documents/3470509/4213056/Zasi%C4%99g+terytorialny+Urz%C4%99du+Skarbowego+%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Polesie