Search

Urząd Skarbowy Łęczyca

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Łęczycy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Łęczycy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Łęczycy. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Łęczycy. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łęczycy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Łęczycy – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Łęczyca

Adres Urzędu Skarbowego w Łęczycy:

Aleje Jana Pawła II 17, 99-100 Łęczyca

Telefon do Urzędu Skarbowego w Łęczycy:

(24) 721-70-12

Urząd Skarbowy Łęczyca – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Łęczycy:

us1028@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Łęczycy:

NBP o/o Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
83101013710105172221000000

Podatek od towarów i usług (VAT)
33101013710105172222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
80101013710105172223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
74101013710105172227000000

Sumy depozytowe
57101013710105171391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
74101013710105172227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Łęczycy(zaświadczenia, pełnomocnictwa)
04124025391111001061020945

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Łęczycy:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-leczycy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Łęczyca
Gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia