Urząd Skarbowy Kamienna Góra

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kamienna Góra

Adres Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze:

Papieża Jana Pawła II 18, 58-400 Kamienna Góra

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze:

75 744 93 60

Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze:

us0208@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze:

NBP O/O Wrocław

  • podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 13101016740004912221000000
  • podatek od towarów i usług VAT – 60101016740004912222000000
  • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 10101016740004912223000000
  • pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych in.d.–  04101016740004912227000000

NBP O/O Bydgoszcz

  • zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, KP PCC SD – 53101000550200208000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kamiennej-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zasięg terytorialny:
– Miasto Kamienna Góra.
– Gminy: Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów.

PIT z Urzędem Skarbowym w Kamiennej Górze

Rozliczenie deklaracji PIT w Kamiennej Górze powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”