Search

Urząd Skarbowy Brzozów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Brzozowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Brzozowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Brzozowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Brzozowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzozowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Brzozowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Brzozów

Adres Urzędu Skarbowego w Brzozowie:

Kazimierzowska 1, 36-200 Brzozów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Brzozowie:

(13) 434-07-30

Urząd Skarbowy Brzozów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Brzozowie:

us1802@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Brzozowie:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Brzozowie:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-brzozowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje:

  1. Miasto i Gminę Brzozów
  2. Gminy: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec.