Search

Urząd Skarbowy Bartoszyce

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Bartoszycach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Bartoszycach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Bartoszycach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Bartoszycach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Bartoszyce

Adres Urzędu Skarbowego w Bartoszycach:

Bohaterów Warszawy 5, 11-200 Bartoszyce

Telefon do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach:

(89) 762-79-30

Urząd Skarbowy Bartoszyce – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Bartoszycach:

us2802@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Bartoszycach:

Numery rachunków bankowych:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT )
  12 10101397 0080 0622 2100 0000
 2. Podatek od towarów i usług ( VAT )
  59 10101397 0080 0622 2200 0000
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT, PPL ), Zryczałtowany podatek dochodowy ( PPE ), Zryczałtowany podatek dochodowy ( PPR )
  09 10101397 0080 0622 2300 0000
 4. Konto depozytowe Referatu Egzekucji
  83 10101397 0080 0613 9120 0000
 5. Inne dochody
  03 1010 1397 0080 0622 2700 0000

5.  Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD )– (Uwaga zmiana nr rachunku)

NBP O/O Bydgoszcz

14 1010 0055 0202 8020 0007 0000
Wpłat Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce lub na konto Urzędu Miasta w Bartoszycach

BIG Bank S.A. Centrum Operacyjne Millenium

numer rachunku29 11602202 0000 0000 6190 9659

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Bartoszycach:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-bartoszycach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat Bartoszycki obejmujący:

 1. miasta: Bartoszyce, Górowo Iławeckie –
 2. gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol