Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Opole

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:

Tadeusza Rejtana 3B, 45-331 Opole

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:

(77) 453-19-35

Pierwszy Urząd Skarbowy Opole – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:

us1609@op.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:

93 1010 1401 0012 9622 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych

43 1010 1401 0012 9622 2200 0000 – Podatek od towarów i usług

90 1010 1401 0012 9622 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

84 1010 1401 0012 9622 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

58 1010 0055 0201 6090 0007 0000 – Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – MANDAT-JNG – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:

http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-opolu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat grodzki obejmujący miasto Opole