Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie – Najważniejsze informacje

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

Adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie:

Rzemieślnicza 20, 30-001 Kraków

Telefon do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie:

(12) 384-60-00

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie:

us1207@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie  
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
25 1010 1270 0046 6222 2100 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
22 1010 1270 0046 6222 2300 0000
podatek od towarów i usług (VAT)
72 1010 1270 0046 6222 2200 0000
pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych
należności budżetowych 16 1010 1270 0046 6222 2700 0000
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, inne (KP, PCC, SD)
09 1010 0055 0201 2070 0007 0000

Strona internetowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie:

https://bip.malopolska.pl/us1krakow

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina ,Świątniki Górne.