Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Kontakt Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zobacz adres e-mail Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Szukasz numerów kont bankowych Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – Najważniejsze informacje

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Adres Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

Grunwaldzka 50, 85-001 Bydgoszcz

Telefon Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

(52) 583-84-00

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

us0471@kp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

  • 09 1010 1078 0052 8122 2100 0000 podatek dochodowy od osób prawnych
  • 56 1010 1078 0052 8122 2200 0000 podatek od towarów i usług (VAT)
  • 06 1010 1078 0052 8122 2300 0000 podatek dochodowy od osób fizycznych
  • 97 1010 1078 0052 8122 2700 0000 pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  • 52 1010 0055 0200 4710 0007 0000 zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy:

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/kujawsko-pomorski-urzad-skarbowy-w-bydgoszczy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego: województwo Kujawsko-Pomorskie