Drugi Urząd Skarbowy Gliwice

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Gliwice? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Gliwice. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach – Najważniejsze informacje

Drugi Urząd Skarbowy Gliwice

Adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

Młodego Hutnika 2, 44-100 Gliwice

Telefon Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

(32) 339-98-00

Drugi Urząd Skarbowy Gliwice – godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

us2413@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 72101012123185252221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 22101012123185252222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 69101012123185252223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 63101012123185252227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 59101000550202413000070000

Strona internetowa Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-gliwicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Północna część miasta na prawa powiatu Gliwice.
Część powiatu gliwickiego obejmująca miasta Knurów i Pyskowice, oraz gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś