Zakup nieruchomości – czy można odliczyć podatek VAT i w jakich przypadkach?

Nabywając nieruchomość,warto mieć świadomość, że mamy możliwość obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek naliczony, tak wynika z treści artykułu 86 ustawy o VAT. Jednak w celu zastosowania tego zapisu, przede wszystkim należy sprawdzić, czy dana transakcja będzie podlega opodatkowaniu VAT- to stanowi bowiem sedno sprawy. Zadanie to może jednak przysporzyć wielu trudności z uwagi na zawiłe przepisy. Na co trzeba zwrócić uwagę i co warto to wiedzieć przed przystąpieniem do transakcji?

Zakup nieruchomości - czy można odliczyć podatek VAT i w jakich przypadkach?

Ustawa VAT i kodeks cywilny

Opodatkowanie towarów i usług obejmuje między innymi odpłatną dostawę towarów, czy też odpłatne świadczenie usług, które wykonywane są na terytorium danego kraju. Zgodnie z ustawą, towarem nazywane są rzeczy, ale także ich poszczególne części składowe, a nawet różne postacie energii. Okazuje się, że pewne wyłączenia ustawowe związane z VAT mogą wpływać na transakcje sprzedaży nieruchomości i zwrot podatku od jej nabycia.

Artykuł 6 pkt 2 ustawy o VAT jasno określa, że podatkiem nie są objęte transakcje, które wiążą się ze zbyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konieczne w tym przypadku jest odniesienie się do innego źródła, jakim jest kodeks cywilny i artykuł 55. Kodeks definiuje, czym jest przedsiębiorstwo  – by zrozumieć wcześniej wspomniany zapis ustawy. Według kodeksu cywilnego przedsiębiorstwem możemy nazywać zorganizowany zespół składników niematerialnych oraz materialnych, który z założenia przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj należy powrócić do ustawy o VAT,ponieważ ona określa, czym można nazwać zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Według definicji zawartej w ustawie – zorganizowana część przedsiębiorstwa to nic innego jak funkcjonujący samodzielnie w przedsiębiorstwie zespół składników materialnych oraz niematerialnych (chodzi tutaj o strefę finansową i organizacyjną).

Jaka sytuacja nie pozwala na odliczenie podatku VAT?

Wedle omówionych wyżej dokumentów prawnych sytuacją, w której niemożliwe będzie odliczenie podatku VAT od zakupionej nieruchomości, będzie nabycie nieruchomości, która została uznana przez państwowe organy podatkowe jako część przedsiębiorstwa. Jest to sytuacja jasna, ponieważ w takim przypadku transakcja nie jest poddana opodatkowaniu VAT – niezasadne byłoby więc staranie się o jego zwrot w przypadku kiedy nie został on naliczony.
W praktyce dotyczy to zakupu nieruchomości, które wykorzystywane są w celach gospodarczych np. lokale pod wynajem, czy prowadzenie działalności gospodarczej.

Omówiony powyżej został przypadek, który wyklucza odliczenie podatku VAT od nabycia nieruchomości. Można więc przypuszczać, że w praktycznie każdym innym przypadku takie odliczenie będzie możliwe. Warto jednak wiedzieć, że w każdym przypadku sprawa analizowana jest indywidualnie przed odpowiednie organy publiczne – urząd skarbowy, Izba Skarbowa lub inne organy, co zależne jest od charakteru sprawy. Przed zakupem nieruchomości warto więc upewnić się, na jakich zasadach funkcjonuje ona na rynku.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel