Urząd Skarbowy Zamość

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Zamościu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Zamościu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Zamościu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Zamościu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zamościu?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zamościu – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Zamość

Adres US w Zamościu:

Jana Kilińskiego 82, 22-400 Zamość

Telefon do Urzędu:

(84) 677-63-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us0620@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O Lublin dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT: 79 1010 1339 0061 9022 2100 0000;
  • Podatek od towarów i usług VAT: 29 1010 1339 0061 9022 2200 0000;
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów zleceń, rozliczenia roczne PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38: 76 1010 1339 0061 9022 2300 0000;
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, wpływy z tytułu konfiskaty mienia i przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa wynikającego z orzeczeń sądowych, zryczałtowane koszty postępowania karno-skarbowego: 70 1010 1339 0061 9022 2700 0000;
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu: 53 1010 1339 0061 9013 9120 0000;

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O Bydgoszcz dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa: 40 1010 0055 0200 6200 0007 0000;

Należności związane z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłata paliwową:

  • Urząd Skarbowy w Nowym Targu ( ul. Parkowa 12 , 34-400 Nowy Targ): 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000;

Strona internetowa:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zamosciu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Zamościu obejmuje swoim zasięgiem: miasto na prawach powiatu – Zamość oraz gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Zamościu

Rozliczenie deklaracji PIT w Zamościu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel