Urząd Skarbowy Szczecinek

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Szczecinku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Szczecinku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Szczecinku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Szczecinku?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Szczecinku – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Szczecinek

Adres US w Szczecinku:

Mickiewicza 13, 78-400 Szczecinek

Telefon:

(94) 37-14-600

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us3218@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

18 1010 1599 0176 6222 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

65 1010 1599 0176 6222 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

15 1010 1599 0176 6222 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

09 1010 1599 0176 6222 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

15 1010 0055 0203 2180 0007 0000

Rachunek egzekucyjny sum depozytowych:

89 1010 1599 0176 6213 9120 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-szczecinku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Właściwość miejscowa

powiat szczecinecki obejmujący

miasto: Szczecinek

gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Szczecinku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Szczecinku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel