Urząd Skarbowy Świnoujście

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Świnoujściu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Świnoujściu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Świnoujściu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Świnoujściu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Świnoujściu?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Świnoujściu – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Świnoujście

Adres US w Świnoujściu:

Kazimierza Pułaskiego 7, 72-600 Świnoujście

Telefon:

tel. centrala: (91) 322-02-00
fax: – (91) 321-54-17
sekretariat: wew. 202, bezpośredni – (91) 322-02-02

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.00 – 15.00
Wtorek 07.00 – 15.00
Środa 07.00 – 15.00
Czwartek 07.00 – 15.00
Piątek 07.00 – 15.00

Adres e-mail:

us.swinoujscie@mf.gov.pl

Numery kont bankowych:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

55 1010 1599 0057 5722 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

05 1010 1599 0057 5722 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

52 1010 1599 0057 5722 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

46 1010 1599 0057 5722 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

67 1010 0055 0203 2190 0007 0000

Rachunek do wpłat kary grzywny wymierzonej w drodze mandatu karnego, kary grzywny tytułem dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, zryczałtowanych kosztów postępowania związane ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe:

40 1010 1599 0057 5722 3100 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa:

http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-swinoujsciu/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/, wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Właściwość miejscowa

miasto na prawach powiatu – Świnoujście

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Świnoujściu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel