Urząd Skarbowy Suwałki

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Suwałkach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Suwałkach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Suwałkach?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Suwałkach – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Suwałki

Adres US w Suwałkach:

1 Maja 2a, 16-400 Suwałki

Telefon do Urzędu:

(87) 566-69-83 do 85

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2012@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Suwałkach do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
03 1010 1049 0001 6922 2100 0000 NBP O/O Białystok.

VAT – podatek od towarów i usług:
50 1010 1049 0001 6922 2200 0000 NBP O/O Białystok.

PIT, PPL, PPE, PPR, PPD – podatek dochodowy od osób fizycznych:
97 1010 1049 0001 6922 2300 0000 NBP O/O Białystok

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
62 1010 0055 0202 0120 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (m.in. należności za kserokopie dokumentów):
91 1010 1049 0001 6922 2700 0000 NBP O/O Białystok
Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Suwałkach:

Egzekucja administracyjna
74 1010 1049 0001 6913 9120 0000 NBP O/O Białystok

Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • opłata paliwowa

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych

Strona internetowa:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-suwalkach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

miasta:

·         Suwałki,

·         Sejny

gminy:

·         Bakałarzewo,

·         Filipów,

·         Giby,

·         Jeleniewo,

·         Krasnopol,

·         Puńsk,

·         Przerośl,

·         Raczki,

·         Rutka-Tartak,

·         Sejny,

·         Suwałki,

·         Szypliszki,

·         Wiżajny.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Suwałkach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel