Urząd Skarbowy Sanok

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Sanoku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Sanoku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Sanoku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Sanoku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Sanoku?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Sanoku – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Sanok

Adres US w Sanoku:

Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok

Telefon do Urzędu:

Centrala: (13) 4641490
FAX: (13) 4616321

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us.sanok@mf.gov.pl

Numery kont bankowych:

73101015280911252221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), zeznania roczne CIT-8
23101015280911252222000000 – podatek od towarów i usług (VAT)
70101015280911252223000000 – prowadzących działalność gospodarczą (PIT, PPL), zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu PIT-36, PIT-36L, nie prowadzących działalności gospodarczej (PIT), zeznanie roczne PIT-37, z papierów wartościowych – akcje (PPW), zeznanie roczne PIT-38, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (PPE), zeznanie roczne PIT-28, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PPD), deklaracja PIT-19A, podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (PPR), deklaracja PIT-23, zeznanie roczne PIT-39
64101015280911252227000000 – pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
13101015280911251391201000 – rachunek sum depozytowych egzekucji

NBP O/O Bydgoszcz

10101000550201817000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa:

http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sanoku/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

  1. miasto Sanok;
  2. miasto i gmine Zagórz;
  3. gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Sanoku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Sanoku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel