Urząd Skarbowy Puławy

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Puławach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Puławach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Puławach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Puławach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Puławach?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Puławach – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Puławy

Adres US w Puławach:

Władysława Grabskiego 4, Puławy

Telefon do Urzędu:

(81) 887-96-41

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us0616@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O Lublin dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 24 1010 1339 0020 5922 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 71 1010 1339 0020 5922 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 21 1010 1339 0020 5922 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 15 1010 1339 0020 5922 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – 95 1010 1339 0020 5913 9120 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O Bydgoszcz dotyczy wpłat z tytułu:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa – 26 1010 0055 0200 6160 0007 0000

Strona internetowa:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pulawach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Puławach obejmuje swoim zasięgiem: Miasto Puławy, Gmina Puławy, Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Kurów, Gmina Markuszów, Gmina Nałęczów, Gmina Wąwolnica, Gmina Żyrzyn

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Puławach

Rozliczenie deklaracji PIT w Puławach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel