Urząd Skarbowy Kozienice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kozienicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kozienicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kozienicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kozienicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kozienicach?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kozienicach – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Kozienice

Adres US w Kozienicach:

Parkowa 5, 26-900 Kozienice

Telefon do Urzędu:

(48) 611-24-05; (48) 611-22-61; (48) 611-24-05

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us1408@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

NBP O/O Warszawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych
17 1010 1010 0007 0722 2300 0000

Podatek dochodowy od osób prawnych
20 1010 1010 0007 0722 2100 0000

Podatek od towarów i usług
67 1010 1010 0007 0722 2200 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
11 1010 1010 0007 0722 2700 0000

Sumy depozytowe – zajęcia egzekucyjne
91 1010 1010 0007 0713 9120 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

82 1010 0055 0201 4080 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa:
PKO SA O/Kozienice
Urząd Miejski w Kozienicach

39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Strona internetowa:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kozienicach

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Kozienicach

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel