Urząd Skarbowy Kętrzyn

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kętrzynie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kętrzynie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kętrzynie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kętrzynie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Kętrzyn

Adres US w Kętrzynie:

Powstańców Warszawy 13, 11-400 Kętrzyn

Telefon do Urzędu:

(89) 751-78-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2809@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kętrzynie  NBP o/o Olsztyn:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
80101013970080802221000000
2. Podatek od towarów i usług (VAT, VZM)
30101013970080802222000000
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPL), Zryczałtowany podatek dochodowy(PPE, PPR)
77101013970080802223000000

4. Inne dochody

71101013970080802227000000
5. Konto depozytowe Działu Egzekucji
54101013970080801391200000

6. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD )– (Uwaga zmiana nr rachunku)

NBP O/O Bydgoszcz

87101000550202809000070000

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11  lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr:
12124055981111000050362161

Strona internetowa:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ketrzynie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Terytorialny zasieg działania Urzędu Skarbowego w Kętrzynie obejmuje powiaty kętrzyński i mrągowski.

Powiat kętrzyński: miasto Kętrzyn, gminy Barciany, Korsze, Reszel i Srokowo.

Powiat mrągowski: miasto Mrągowo, gminy Mikołajki, Piecki i Sorkwity.

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel