Urząd Skarbowy Ciechanów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Ciechanowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Ciechanowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ciechanowie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Ciechanowie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Urząd Skarbowy Ciechanów

Adres US w Ciechanowie:

Warszawska 58, 06-400 Ciechanów

Telefon do Urzędu:

(23) 674-19-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us1403@mz.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

NBP O/O Warszawa

podatek dochodowy od osób fizycznych
32 1010 1010 0070 5422 2300 0000

podatek dochodowy od osób prawnych
35 1010 1010 0070 5422 2100 0000

podatek od towarów i usług
82 1010 1010 0070 5422 2200 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
26 1010 1010 0070 5422 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

16 1010 0055 0201 4030 0007 0000

Numery rachunków bankowych do wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od dnia 1 stycznia 2016 r. (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzedy skarbowe)

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Numery rachunków bankowych dla dochodów scentralizowanych:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
podatek akcyzowy krajowy,
podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego,
podatek akcyzowy  z tytułu importu,
podatek od gier,
podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
kary porządkowe,
koszty postępowania,
opłaty za udzielenie zezwoleń,

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
opłata paliwowa,

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
zabezpieczenia generalne akcyzowe.

Opłata skarbowa:
BGŻ BNP Paribas S.A.

81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Strona internetowa:

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ciechanowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk

Rozlicz PIT w 2019 z Urzędem Skarbowym w Ciechanowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel