Ulga w PIT dla krwiodawców – jak odliczyć krew od podatku?

Pamiętaj, że pomagając innym możesz zmniejszyć swój podatek w ramach rozliczenia z fiskusem. Jeśli jesteś honorowym krwiodawcą to możesz skorzystać z tzw. ulgi dla honorowych krwiodawców. Wielu honorowych krwiodawców nie wie jak skorzystać z ulgi na krew, z nami zobaczysz jak bardzo łatwo jest zmniejszyć podatek korzystając z ulgi dla  honorowych krwiodawców. Oddanie krwi w zeznaniu rocznym – zobacz jak odliczyć krew w PIT?

Ulga w PIT dla krwiodawców

Honorowi dawcy krwi mogą mieć nie tylko satysfakcje z tego, że oddają krew na rzecz potrzebujących, którym możemy w ten sposób uratować życie. Oddanie krwi przez honorowego dawcę to też możliwość obniżenia podatku – w chwili obecnej nie jest to takie trudne.

Kto to jest honorowy dawca krwi?

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Na czym polega ulga dla honorowych krwiodawców?

Honorowy dawca krwi może odliczyć wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa:

  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym)
  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Odliczenie krwi od podatku gdzie wpisać?

Do swojego zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi.

Kiedy nie przysługuje ulga za oddanie krwi?

Ulga na krew nie przysługuje osobom, które za oddanie krwi otrzymały środki pieniężne oraz nie posiadają zaświadczenia o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jak obliczyć wartość darowizny krwi?

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).

Ile krwi można odliczyć od podatku?

W ciągu roku honorowy krwiodawca może odliczyć w ramach ulgi na krew:

– Mężczyzna 2,7 litra

– Kobieta 1,8 litra

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym – jak udokumentować?

W przypadku odliczenia w ramach ulgi dla honorowych krwiodawców, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie trzeba dołączać do zeznania. Należy je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W ciągu 5 lat urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia w ramach ulgi za oddanie krwi przez honorowych krwiodawców.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel