Ulga prorodzinna za 2017 – odlicz ulgę na dziecko w 2018 roku!

Ulga na dzieci w 2018 – czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi? Jeśli jesteś rodzicem to skorzystaj w 2018 z przysługującej Ci ulgi na dzieci. Ulgę prorodzinną wyliczysz łatwo i bardzo szybko w programie do rozliczeń PIT online bez wychodzenia z domu!

Ulga prorodzinna

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi na dzieci w 2018 mogą skorzystać osoby, które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej czyli podatnicy składający roczne zeznanie podatkowe w PIT-36 lub PIT-37. Z ulgi prorodzinnej w 2018 mogą skorzystać wyłącznie rodzice wykonujący władzę rodzicielską oraz opiekunowie prawni, jeśli pociecha z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi nie mogą skorzystać rodzice pozbawieni praw rodzicielskich oraz prawni opiekunowie, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje. Ulgę prorodzinną może otrzymać każdy rodzic bez względu na ilość dzieci jaką posiada. Z ulgi mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

Wysokość ulgi prorodzinnej w 2018

  • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko),
  • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł),
  • po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie po 2700 zł)

Prawo do ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka

Rodzice wychowujące w roku 1 dziecko mogą skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej o ile ich roczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego:

  • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka).
  • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko.
  • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jak otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi?

Rodzice, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi prorodzinnej, mają prawo do otrzymania kwoty

niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. Pamiętajcie, że przysługująca rodzicom kwota niewykorzystanej ulgi prorodzinnej jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Jakie dokumenty do ulgi na dziecko?

Do zeznania podatkowego nie potrzeba dołączać żadnych dokumentów bo nie ma takiego obowiązku. Taka ewentualność może zajść na wezwanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, wówczas organ poinformuje jakie dokumenty chce zobaczyć. Podatnik korzystający z ulgi na dzieci wypełnia PIT-36 lub PIT-37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel