Split-Payment czyli VAT w ratach

W polskim prawie aktualnie nie występuje zjawisko polegające na dzieleniu dokonywanych płatności występujących pomiędzy przedsiębiorcami. Nie istnieją również wyodrębnione rachunki, które były przeznaczone na oddzielne części płatności. Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu towaru lub też usługi opłaca je na jedno konto sprzedawcy, bez dzielenia płatności. Płatność oczywiście może zostać rozbita na raty, ale za każdym razem należność wpływa na jedno konto sprzedawcy. Zobacz na czym polega Split-Payment czyli VAT w ratach.

Split-Payment czyli VAT w ratach

Split payment – podzielona płatność

Split payment jest nową zasadą płatności – podzielonej – która wejdzie w życie, w kwietniu 2018 roku. Początkowo będzie ona funkcjonować dobrowolnie. Polega ona na zapłacie za fakturę kwoty netto z faktury na rachunek bankowy sprzedawcy. Kwota VAT z faktury będzie możliwa do zapłaty na osobne konto bankowe u sprzedawcy. Przeznaczone ono będzie tylko i wyłącznie na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

Właśnie w tym celu konieczne jest rozdzielenie na dwa osobne konta – jedno na płatność netto, drugie na płatność należności VAT. Podatnicy prowadzący swoją działalność gospodarczą będą zobowiązani do posiadania dwóch kont bankowych.

Zasada funkcjonowania splitu będzie bardzo prosta. Nabywca, który jest podatnikiem VAT, dokonuje zakupu towaru lub usługi. Otrzymuje on wówczas fakturę wystawioną od podmiotu, od którego dokonuje zakupu. Następnie nabywca zleca bankowi jeden przelew – a bank dokonuje rozdzielenia i przelewu na odrębne konta – należność netto na konto sprzedawcy, a kwotę VAT na specjalnie założone konto VAT sprzedawcy.

Split payment – Kogo dotyczyć będą nowe zasady?

Ustawodawca jasno określa mechanizm podzielonej płatności wyłącznie do podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Mając to na uwadze, do zapłaty netto za fakturę oraz podatku VAT na inne konto nie będzie zobowiązany podmiot który: prowadzi działalność gospodarczą w różnej formie i nie jest podatnikiem VAT, jak również osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT.

Istotną kwestią jest również zasada działania splitpayment. Będzie on stosowany jedynie w odniesieniu do przelewów bankowych. Split payment nie będzie dotyczył transakcji, które opłacane będą gotówkowo. Oznacza to, że jeżeli ktoś będzie chciał uniknąć tego typu płatności wystarczy, że pozostanie przy płatności gotówkowej.

Operacje na koncie VAT

Jak już wcześniej zostało wspomniane, podatnicy VAT będą posiadali odrębny rachunek bankowy, który będzie przeznaczony specjalnie do celów VAT. Każdy ze sprzedawców, który otrzyma kwotę podatku VAT z wystawionej przez niego faktury, będzie mógł sprawdzić wpływy na tym koncie bankowym. Nie będzie on mógł jednak w pełni swobodnie operować środkami, jakie zostały tam zgromadzone. Za pomocą tego odrębnego konta będzie miał natomiast możliwość między innymi wykonania zapłaty kwoty VAT z otrzymanych faktur od innego sprzedawcy – które z kolei zostaną przesłane na jego konto VAT. Dodatkowo przedsiębiorca zyska możliwość szybszego zwrotu VAT (25 dni od złożenia wniosku o zwrot VAT) – co może wpłynąć na funkcjonowanie biznesu.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel