Ryczałt czy VAT – który rodzaj opodatkowania wybrać?

Każda osoba, która pragnie założyć własną działalność gospodarczą, zobowiązana jest do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania – wymaga tego wypełnienie druku CEIDG-1. Jaki rodzaj będzie lepszy – VAT czy ryczałt? Wszystko zależy od prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt czy VAT

VAT według definicji jest podatkiem od usług i towarów. Co ciekawe nie zawsze jest konieczne jego rozliczenie, bowiem funkcjonuje wiele zwolnień od podatku VAT. Ryczałt z kolei jest jedną z odmian podatku dochodowego.

Kto może skorzystać z opodatkowania ryczałtem?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z podstawowych form opodatkowania. Jako inne wymienia się kartę podatkową, podatek liniowy i zasady ogólne. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia obszary przedsiębiorcze, które nie mogą skorzystać z tego rodzaju opodatkowania, a należą do nich między innymi apteki, sklepy z częściami samochodowymi, lombardy, a także każda działalność, która prowadzona jest w ramach wolnego zawodu. Wyjątkiem w przypadku wolnych zawodów są firmy lekarzy, pielęgniarek, tłumaczy, nauczycieli i inne działalności dotyczące usług edukacyjnych „na godziny” np. szkoły językowe.

Należy także zaznaczyć, że ryczałt jest bardzo specyficzną formą rozliczenia, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi przychód w ramach prowadzonej działalności. Nie ma w tym przypadku możliwości pomniejszenia podstawy o koszty, które ponosimy w okresie uzyskania przychodów. Jeżeli chodzi o stawki opodatkowania ryczałtem,  wyglądają one następująco: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17%, 20% i są one zależne od charakteru działalności gospodarczej. Wspomniane wcześniej firmy w ramach wolnych zawodów objęte są stawką 20%, działalność handlowa objęta jest natomiast stawką 3%. Taka forma rozliczenia ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Niewątpliwym plusem są niskie stawki podatku – poza niektórymi wyjątkami. Plusem jest także stosunkowo prosta księgowość, a także możliwość rozliczenia kwartalnego. Minusem jest natomiast brak możliwości skorzystania z rozliczenia wraz z małżonkiem, czy brak możliwości rezygnacji z rozliczenia ryczałtowego w trakcie roku.

Czy VAT jest lepszy?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej konieczne jest określenie siebie jako podatnika VAT – czynny lub korzystający ze zwolnienia. Zwolnienie to może wynikać z nieprzekroczenia limitu obrotów – do dwustu tysięcy. Tutaj jednak też występują pewne ograniczenia, ponieważ nie każdy może skorzystać ze zwolnienia VAT. Do takiej grupy należą między innymi działalności świadczące usługi jubilerskie, czy prawnicze. Oprócz zwolnienia podmiotowego VAT można wybrać także zwolnienie przedmiotowe, które może dotyczyć np. usług pocztowych, usług w zakresie edukacji języków obcych. W przypadku, jeżeli działalność nie może zostać objęta zwolnieniem podmiotowym, konieczna jest rejestracja jako czynny podatnik.

Ryczałt i VAT jednocześnie?

Ciekawe jest, że te dwa rodzaje podatków mogą występować wspólnie. Oczywiście w tym przypadku rozliczenia są dużo bardziej skomplikowane.

Wybór formy opodatkowania powinien być dobrze przemyślany i dopasowany indywidualnie do rodzaju działalności gospodarczej. Dla organów podatkowych nie ma większego znaczenia, w jaki sposób się rozliczamy, ważną kwestią jest natomiast regularna płatność zobowiązań, o czym także musimy pamiętać.

Co warto wiedzieć?

  1. Ryczałt to forma opodatkowania, która nie jest przeznaczona dla każdego przedsiębiorcy.
  2. Ryczałt ma stosunkowo niskie stawki podatku
  3. W przypadku ryczałtu po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość rozliczenia ryczałtu kwartalnie
  4. W przypadku ryczałtu nie masz możliwości skorzystania z ulg
  5. W przypadku ryczałtu nie możesz rozliczać kosztów uzyskania przychodów
  6. W przypadku ryczałtu w trakcie roku podatkowego nie możesz zrezygnować z tej formy opodatkowania
  7. VAT warto wybrać jeśli dokonuje się sprzedaży przede wszystkim dla podmiotów, które również są czynnymi podatnikami VAT
  8. VAT warto wybrać jeśli planujemy spore inwestycje
  9. Wybór opodatkowania powinien być dobrze przemyślany

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel