Prywatny samochód w działalności gospodarczej – rozliczenie

Użytkowanie prywatnego samochodu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które obecnie bardzo często jest wykorzystywane – zwłaszcza przez niewielkich przedsiębiorców. Jednak wiąże się ono także z wieloma różnymi obowiązkami. Oczywiście można w działalności zaliczyć wydatki, które ponosimy na rzecz użytkowania samochodu, czy na paliwo.

Prywatny samochód w działalności gospodarczej – rozliczenie

Prawie w każdym przypadku użytkowanie samochodu musi być udokumentowane, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu według ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Brak prowadzonej ewidencji skutkuje niemożnością zaliczenia wszystkich kosztów poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu, w działalności gospodarczej.

Czym jest ewidencja przebiegu pojazdu?

Ewidencja przebiegu pojazdu jest ustawową przewidzianą formą wykazu przebiegu samochodu, który nie jest trwałym środkiem przedsiębiorstwa – ale jest wykorzystywany przy jego prowadzeniu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że użytkowanie samochodu może być ewidencjonowane tylko w przypadku, kiedy samochód wykorzystywany jest do załatwienia spraw służbowych. Jeżeli więc udajemy się na spotkanie z kontrahentem lub do urzędu to wykazujemy to w ewidencji. Użytkowanie samochodu w celach służbowych określa także ustawa o PIT art. 22, który mówi o tym, że wydatki związane z użytkowaniem samochodu muszą mieć pośredni, a najlepiej bezpośredni związek z przychodami. Ewidencja powinna być prowadzona w systemie miesięcznym, co oznacza, że co miesiąc konieczne jest wpisywanie wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu. Rozliczenie ewidencji natomiast następuje narastająco w ciągu danego roku podatkowego.

Czy istnieją limity wykorzystania samochodu prywatnego w celach służbowych?

Oczywiście określone są pewne limity wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego w działalności gospodarczej. Ograniczenie to nazywane jest kilometrówką. Liczba kilometrów przebiegu samochodu zostaje pomnożona przez stawkę za kilometr, która z kolei ustalona jest przez Ministra Infrastruktury we właściwych przepisach. Jeżeli natomiast użytkowanie samochodu dotyczy tak zwanych jazd lokalnych, to rozliczane jest ono w postaci miesięcznego ryczałtu.

Wyjątki od reguły – brak konieczności prowadzenia ewidencji

Podobnie jak w każdym przypadku, tak i w tym są pewne wyjątki, w których prowadzenie ewidencji użytkowania pojazdu nie jest wymagane. Pierwszym przypadkiem jest używanie w działalności gospodarczej samochodu ciężarowego. Kolejna sytuacja to używanie samochodu osobowego, który eksploatujemy na podstawie umowy leasingowej. Ostatnim przypadkiem jest wspomniana już sytuacja, kiedy użytkowanie samochodu dotyczy wyłącznie jazd lokalnych i rozliczenie następuje na podstawie miesięcznego ryczałtu – wówczas prowadzenie ewidencji także jest niewymagane.

Użytkowanie prywatnego samochodu w celach służbowych przy prowadzeniu firmy ma wiele zalet. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich przepisów, by móc takie użytkowanie rozliczyć  bez problemów.

Co warto wiedzieć?

 1. Trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby móc zaliczyć wydatki poniesione w związku z eksploatacją samochodu lub zakupem paliwa
 2. Brak ewidencji pojazdu uniemożliwia zaliczenie wydatków do kosztów podatnika
 3. Limity kilometrówki jeśli chodzi o odliczenie są uzależnione od pojemności silnika samochodu
 4. Wydatki, które można zaliczyć do kosztów podatkowych:
  – zakup paliwa
  – bilety parkingowe
  – składki na ubezpieczenie
  – serwis mechanika wraz z częściami

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel