PIT – Odsetki za późniejszy zwrot nadpłaty podatku

Wszyscy podatnicy, którzy rozliczyli swój PIT i wyszła im nadpłata podatku z niecierpliwością oczekują na zwrot środków pieniężnych. Czasami może dojść do  sytuacji w której Urząd Skarbowy zapomni zwrócić nadpłatę podatku za rozliczenie PIT do podatnika w terminie. Sprawdź czy z powodu niedotrzymania terminu zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy należy Ci się rekompensata. Jak można uzyskać odsetki od nadpłaconego podatku? Ile czasu ma Urząd Skarbowy na zwrot podatku jeśli podatnik nie wykonywał żadnej korekty w swojej deklaracji podatkowej PIT? Z nami otrzymasz szybki zwrot nadpłaconego podatku, zobacz jak to zrobić.

Odsetki za późniejszy zwrot nadpłaty podatku

Dla wielu Polaków, którzy wypełnili PIT w terminie zwrot nadpłaty podatku jest niczym nagroda na którą oczekują z niecierpliwością. Ważne jest to aby swoją deklarację wypełnić bez błędów i wysłać jak najszybciej co pomoże nam uzyskać równie szybki zwrot podatku z rozliczenia PIT. Sprawdź już teraz jakie są ustawowe terminy zwrotu podatku z PIT i co zrobić aby otrzymać zwrot nadpłaty podatku z PIT w jak najszybszym terminie!

Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT?

Ordynacja podatkowa przewiduje różne terminy zwrotu nadpłaty w zależności od podatku, którego dotyczy nadpłata, oraz szczegółowych okoliczności jej powstania.  Nadpłata wynikająca ze złożonego przez podatnika rocznego rozliczenia podatku (np. na formularzu PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L), co do zasady, podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Zwrot nadpłaty następuje:

1)  na wskazany rachunek bankowy podatnika

2)  w gotówce poprzez przekaz pocztowy lub w kasie jeżeli podatnik  nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Zwrot podatku z PIT po terminie

W przypadku niedotrzymania przez organ podatkowy terminu zwrotu podatku, osobie ubiegającej się o zwrot nadpłaty przysługuje oprocentowanie w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych.

Jak otrzymać szybki zwrot podatku z PIT?

Jeśli zależy nam na jak najszybszym zwrocie podatku z PIT to powinniśmy deklarację składać za pomocą programów do rozliczania PIT, które są w stanie wychwycić błędy w naszej deklaracji co pomoże wysłać bezbłędną deklaracje i uniknąć korekty zeznania podatkowego. Ważnym elementem aby uzyskać szybki zwrot podatku jest termin rozliczenia się z fiskusem, najlepiej deklarację złożyć w terminie kiedy urzędy skarbowe nie mają zbyt dużego obciążenia spowodowanego napływającymi rozliczeniami od podatników i najlepszymi miesiącami do wyłania PIT są: styczeń lub luty , wysłanie PIT w tych miesiącach umożliwi nam zwrot nawet w ciągu 2 miesięcy.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel