Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk

Adres Pierwszego US w Gdańsku:

Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk

Telefon do Urzędu Skarbowego:

(58) 321-23-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2205@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk – 20 1010 1140 0149 4822 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk – 67 1010 1140 0149 4822 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk – 17 1010 1140 0149 4822 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk – 11 1010 1140 0149 4822 2700 0000

KP PCC SD
NBP O/O Bydgoszcz 10 1010 0055 0202 2050 0007 0000

Opłata skarbowa za Zaświadczenie na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Nr konta : 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

Rodzaj wpłaty Numer konta
 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • opłata paliwowa
09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.
14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych –

Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

Rodzaj wpłaty Numer konta
 • egzekucja,
 • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
 • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
 • należności cywilnoprawnych
05 1010 1140 0068 0022 3100 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • wadium,
 • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji
91 1010 1140 0068 0013 9120 0000

Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL

 • prowadzenie wydatków jednostki budżetowej
55 1010 1140 0068 0022 3000 0000

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona internetowa:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-gdansku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny:

Zakres terytorialnego zasięgu działania Izby Skarbowej w Gdańsku obejmuje obszar województwa pomorskiego, w którym znajdują się siedziby 21 urzędów skarbowych (w tym 1 wyspecjalizowanego).

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel