Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok

Kontakt do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku. Zobacz adres e-mail do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Szukasz numerów kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok

Adres Pierwszego US w Białymstoku:

Świętojańska 13, 15-001 Białystok

Telefon do Urzędu:

(85) 878-41-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us2003@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bieżące Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
95 1010 1049 0071 3922 2100 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
45 1010 1049 0071 3922 2200 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
92 1010 1049 0071 3922 2300 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
79 1010 0055 0202 0030 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
86 1010 1049 0071 3922 2700 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

Rachunki sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:
69 1010 1049 0071 3913 9120 0000   NBP O/O w Białymstoku

Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Białymstoku

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 BANK PEKAO SA

Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

 • cło,
 • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
 • decyzje i postanowienia,
 • mandaty,
 • kary pieniężne,
 • kary porządkowe,
 • kary grzywny,
 • koszty postępowania,
 • opłaty za udostępnianie danych,
 • opłaty za udzielenie zezwoleń,
 • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
 • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • podatek akcyzowy krajowy,
 • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • podatek akcyzowy z tytułu importu,
 • podatek od gier,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
 • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
 • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

 • opłata paliwowa

14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
Nr rachunku w standardzie IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
 • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
 • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • kaucje,
 • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • dopłata do gier hazardowych,
 • zaliczki na WIA i WIT.

Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW – światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

Strona internetowa:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-bialymstoku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu:

części miasta na prawach powiatu – Białystok pod nazwami: Antoniuk, Bacieczki, Bażantarnia, Białostoczek, Dziesięciny, Marczuk, Nowe Miasto, Piaski, Starosielce, Śródmieście, Wysoki Stoczek.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel