Nagroda w konkursie – jak prawidłowo ją rozliczyć?

Opodatkowanie nagród konkursowych jest szerokim zagadnieniem, które w ciągu ostatnich kilku lat uległo pewnym zmianom. Przez wiele lat organy podatkowe, jak i sądy administracyjne stosowały zasadę, że wygrane poniżej wartości 760 złotych były zwolnione z opodatkowania. Zasady te jednak pomimo takich samych zapisów prawnych zostały zmienione, natomiast wielu marketingowców, jak i osób odpowiedzialnych za organizację konkursów nadal odnosi się do starych przepisów, które są już nieaktualne. Nagroda w konkursie – zobacz jak prawidłowo ją rozliczyć?

Nagroda w konkursie

Dlaczego teraz wygrane są opodatkowane?

Ustawa o PIT od lat pozostaje w niezmienionej formie, zmianom uległa natomiast sama jej interpretacja. Według art. 21 wspomnianej ustawy, jeżeli wygrana jest niższa niż 760 złotych, to może być zwolniona z opodatkowania w przypadku jeżeli konkurs jest organizowany i emitowany przez środki masowego przekazu, czyli radio, telewizję, prasę, Internet. Wcześniej art. ten interpretowany był w sposób pobłażliwy – zwolnione z opodatkowania były wszystkie konkursy ogłaszane za pomocą środków masowego przekazu, co okazało się nie do końca prawidłowe pod względem prawnym.

Obecnie znaczna większość konkursów ogłaszana jest w Internecie np. na Facebooku, czy Instagramie. Od kilku lat stosowana jest więc nowa interpretacja ustawy. Zwolnione z opodatkowania są wygrane konkursowe poniżej 760 złotych pod warunkiem, że są ogłoszone w środkach masowego przekazu, ale i przez nie organizowane. Oznacza to, że aby być zwolnionym z podatku od wygranej konkurs musi być zorganizowany przez radio, stację telewizyjną, czy radiową). Co oznacza to w praktyce? Że konkursy z nagrodami nawet na kwoty poniżej 100 złotych, jeżeli nie są organizowane przez środki masowego przekazu, są objęte obowiązkiem podatkowym. Dla przykładu, jeżeli radio organizuje konkurs, w którym do wygrania są wejściówki na festiwal muzyczny o wartości 600 złotych, to nie musi ono płacić podatku. Jeżeli natomiast taki sam konkurs zorganizuje agencja eventowa, to musi zapłacić podatek.

Kto płaci podatek od wygranych?

Zobowiązany do zapłacenia podatku jest organizator konkursu, czyli osoba, która formalnie wydaje nagrodę. Stawka podatku to  w każdym przypadku 10% od wartości nagrody, które musi zostać wpłacone na konto właściwego urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że rozliczenie podatku z tego tytułu to także osobna deklaracja podatkowa PIT-8AR. Niezastosowanie się do wymienionych przepisów podatkowych grozi bardzo wysokimi sankcjami – jest to bowiem przestępstwo karnoskarbowe, które traktowane jest bardzo poważnie.

W przypadku firm, które są tak zwanymi pośrednikami w promowaniu konkursów, czyli organizują je w imieniu swoich klientów, należy pamiętać o konieczności obowiązku podatkowego. W związku z tym przy wycenie organizacji konkursu powinniśmy uwzględnić także kwotę, która będzie przeznaczona za uiszczenie podatku – wspomniane wcześniej 10% wartości nagrody dla wygranego. Zapisy dotyczące samych nagród, jak i ich opodatkowania w każdym wypadku powinny być zapisane w regulaminie konkursu dostępnym dla każdego uczestnika.

Co warto wiedzieć?

  1. Niektóre nagrody mogą być zwolnione z opodatkowania
  2. Warunkiem koniecznym aby móc skorzystać ze zwolnienia jest kwora graniczna 760 zł
  3. Jeśli w konkursie z nagrodą pieniężną zostanie przekroczona kwota 760 zł to organizator pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
  4. W przypadku nagród rzeczowych to po stronie zwycięzcy leży obowiązek przekazania podatku na rzecz organizatora
  5. W przypadku konkursów organizowanych przez firmę, wartość nagrody podlega doliczeniu do kwoty pozostałych przychodów zatrudnionego pracownika

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel