Konsekwencje wystawiania faktur przed sprzedażą

Standardowo – faktura jest wystawiana po wykonaniu danej usługi lub też po dostarczeniu danych towarów. Zdarza się również, że wystawia się je już po otrzymaniu płatności. Warto jednak wiedzieć, że jest możliwe wystawienie faktury już do 30 dni przed planowaną transakcją. O czym jednak należy pamiętać, zanim zdecydujemy się na wystawienie faktury tak wcześnie?

Konsekwencje wystawiania faktur przed sprzedażą

Jak ma się faktura do rozliczeń?

Chwila,w której wystawia się fakturę, nie ma bezpośrednio wpływu na moment rozliczenia podatku. Transakcja zatem ujmuje ewidencje VAT w chwili sprzedaży  – a nie w momencie wystawienia faktury. Data wystawienia faktury nie ma zwykle większego znaczenia. Oczywiście istnieją jednak wyjątki, o których warto pamiętać.

Obowiązek podatkowy – w momencie wystawienia faktury – powstaje w przypadku wystawienia dokumentu na sprzedaż konkretnych artykułów. Zalicza się tutaj dostawy mediów, najmy, dzierżawę, usługi budowlane, ochronę osób, leasingi, stałe obsługi prawne oraz biurowe, czy też usługi wydawnicze. Mając to na uwadze, dostawca mediów lub też właściciel firmy handlującej materiałami budowlanymi, którzy wystawili fakturę przed faktyczną daty sprzedaży usługi, będą musieli dużo wcześniej zapłacić VAT, który wynika z dokumentów.

Podatek dochodowy, a wcześniejsze wystawienie faktury

Wystawienie faktury przed faktyczną datą sprzedaży nie jest powiązane z koniecznością natychmiastowej zapłaty podatku dochodowego. Przychód oraz idący za tym obowiązek jego rozliczenia pojawia się dopiero w momencie, kiedy dochodzi do faktycznej sprzedaży. Podobnie jak w przypadku VAT, nie ma to związku z datą wystawienia faktury.  Należy jednak pamiętać, że sytuacja jest odmienna w ujęciu kosztowym. Standardowo faktury kosztowe rozliczane są zgodnie z datą ich wystawienia – a nie tak jak w innych przypadkach z datą sprzedaży.
W związku z tym nabywca może rozliczyć koszty przed faktyczną sprzedażą. Jednak jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku, będzie on zmuszony do skorygowania swoich rozliczeń.

Faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed sprzedażą

Okres 30 dni przed sprzedażą, nie jest najwcześniejszym terminem, w jakim można wystawić fakturę. Możliwe jest wystawienie faktury w przypadku, kiedy transakcje, które dotyczą zarówno usług, jak i towarów następują po sobie i łączone są ich okresy płatności lub rozliczenia za nie. Jeżeli faktura zawiera w sobie informacje, jakiego konkretnie okresu rozliczeniowego ona dotyczy, możliwe jest wystawienie jej nawet kilka miesięcy wcześniej. W takim przypadku nie ma bowiem określonego odgórnie minimalnego terminu wystawienia faktury. Usługi, które uznaje się za ciągłe to między innymi dostawa energii cieplnej, dostawa wody, dostawa energii elektrycznej, jak również najem, dzierżawa, czy przechowywanie.

Co w przypadku kiedy transakcja nie dojdzie do skutku?

Największym ryzykiem, jakie możliwe jest w przypadku wystawiania faktur przed faktyczną sprzedaż to fakt, że dana transakcja nie dojdzie do skutku. Również problematyczne dla przedsiębiorców mogą być sytuacje, w których nie ma dokładnie określonej daty dokonania transakcji. Szczególnie w tym drugim przypadku, zdecydowanie bezpieczniejszym posunięciem jest wystawienie tradycyjnej „proformy” jako zamiennika do faktury sprzedażowej. Jeżeli do umówionej sprzedaży nie dojdzie, wówczas przedsiębiorca ma dwie możliwości. Pierwszą jest anulowanie faktury – jednak jest to możliwe jedynie, jeżeli nie została ona przekazana nabywcy, czyli nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Drugim sposobem jest przekazanie faktury korygującej nabywcy – zerującej zobowiązanie.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel