Kolejne zmiany w CIT i PIT w 2018

Na początku 2018 roku wejdzie w życie tak zwana duża nowelizacja ustawy dotyczącej podatków dochodowych. Została już podpisana przez aktualnego prezydenta kraju – Andrzeja Dudę. Po wejściu w życie nowelizacji, zmianie ulegnie wiele przepisów, a ustawodawcy wskazują, że celem tego jest dalsze uszczelnianie obowiązującego systemu podatkowego.

zmiany w CIT i PIT 2018

CIT i PIT 2018 – Po co te zmiany?

Według tłumaczeń ustawodawcy najważniejszym celem wprowadzanych zmian będzie uszczelnienie aktualnego systemu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wysokość podatków, jakie płacą duże przedsiębiorstwa, powinna być powiązana z miejscami, w których przedsiębiorstwo uzyskuje dochód. Nowelizacja, która wejdzie w życie na początku tego roku, będzie dopasowywać polskie prawo do dyrektyw Rady Unii Europejskiej 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku. Dotyczy ona przeciwdziałaniu praktykom mającym na celu unikanie opodatkowania mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (jest to tak zwana dyrektywa ATAD).

Jedną ze zmian, jakie pojawią się w nowelizacji, jest podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek, jak również podniesienie limitów w sprawie stosowania przez twórców 50 procent kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem podatku dochodowego PIT, uzyskają możliwość składania przez internet jeszcze większej ilości rodzajów oświadczeń oraz zawiadomień. Wpłynie to zdecydowanie na jeszcze lepszy przepływ informacji pomiędzy podatnikami oraz urzędami. W nowelizacji przewidziano również między innymi modyfikację zasad uwzględniania w podstawie opodatkowania banków rezerw, które powiązane są z ryzykiem działalności banków, jak również odpisów na rzecz oczekiwania straty kredytowej. Zmiany, jakie przewiduje nowelizacja uzupełnione zostały dodatkowym pakietem zmian mających w swoim założeniu ułatwić prowadzenie biznesu. Skierowane są one przede wszystkim de sektora średnich oraz małych przedsiębiorstw.

Na co zwrócić uwagę?

Jedną ze zmian, która jest głośno krytykowana to ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne – takie jak umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowania, badania rynku. Aktualny wygląd nowelizacji przewiduje również wprowadzenie limitu w wysokości 3 milionów złotych w roku podatkowym – jego przekroczenie będzie jednoznaczne z brakiem uprawnień podatnika do zaliczenia poniesionych wydatków w koszty. Działanie takie zostało wprowadzone celowo, ma ono bowiem ograniczyć sztucznie kreowane koszty podatkowe. Jednakże dla przedsiębiorstw, które osiągają przychody roczne w wysokości kilkuset milionów złotych, roczny limit 3 milionów złotych, stanowić będzie istotne obciążenie podatkowe.

Co jeszcze nowego?

Innym nowym rozwiązaniem, które niewątpliwie uderzy w dużych przedsiębiorców, będzie obowiązywanie tak zwanego minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne stanowiące środki trwałe, a których wartość początkowa przekracza 10 milionów złotych. Ustawodawcy wskazują, że zmiany miałyby objąć budynki handlowo-usługowe. Przedsiębiorcy, którzy posiadać będą np. centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy itp. będą teraz zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku, którego podstawą opodatkowania będzie przychód odpowiadający wartości początkowej tych środków trwałych, a który przekraczać będzie 10 milionów złotych.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel