Jaki PIT otrzymasz za świadczenia pobrane z ZUS?

Jeśli pobierałeś świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to niebawem możesz się spodziewać przyjścia przesyłki z deklaracją PIT od ZUS. PIT z ZUS ma dojść do osób, które pobierały świadczenia maksymalnie do końca lutego 2018 r. Zobacz do kogo Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał deklaracje podatkowe PIT za 2017 rok. Rodzaje deklaracji PIT przesyłane przez ZUS.

PIT od ZUS

Deklaracja PIT od ZUS trafi do wszystkich osób, które w 2017 r. choć przez jeden dzień pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysyłka PIT przez ZUS już się rozpoczęła a zakończy się z końcem lutego.

Emeryci i renciści mogą przekazać 1% swojego podatku PIT

Emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. W przypadku zainteresowania przekazaniem 1% na rzecz OPP wystarczy, że złożysz informację do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Jak Urząd Skarbowy otrzyma od Ciebie druk PIT-OP to wówczas dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przekazać 1 procent podatku w 2018 roku?

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzony zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Aktualna lista OPP obowiązująca w 2018 roku poniżej:

Wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_otrzymania_1__podatku_dochodowego_od_osob_fizycznych_w_2018_I (plik pdf)

Odliczenie od dochodu

Aby skorzystać z przysługujących odliczeń od dochodu lub od podatku wystarczy dokonać tego w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Rodzaje deklaracji PIT przesyłane przez ZUS

W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał następujące formularze PIT:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel