Jak rozliczyć podatek od zagranicznej emerytury?

W momencie otwarcia granic Polacy coraz chętniej decydowali się na pracę zagranicą. Wielu z nich pobiera lub ma teraz szansę  na pobieranie świadczenia emerytalnego z kraju, w którym pracowało. Sposób rozliczenia świadczenia emerytalnego uzależniony jest od kraju, z którego jest wypłacane.

podatek od zagranicznej emerytury

Unikaj podwójnego opodatkowania

Międzynarodowe umowy mogą zawierać specyficzne rozwiązania, które wpływają na rozliczenie świadczeń. Jeżeli miejscem zamieszkania osoby pobierającej emeryturę jest Polska, oznacza to, że wszystkie dochody – w tym dochody zagraniczne – rozliczane są w Polsce. O tym jednak czy emerytura z zagranicy podlega opodatkowaniu w Polsce, decydują specjalne umowy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. W umowach tych wymienione są między innymi państwa, które mogą opodatkować wypłacane emerytury.

Jak opodatkowanie emerytury zagranicznej wygląda w praktyce?

Jeżeli osoba pobiera emeryturę z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, czy Hiszpanii to jej opodatkowanie następuje w kraju zamieszkania podatnika. W przypadku pobierania emerytury z Ukrainy opodatkowanie następuje w kraju, z którego wypłacane jest świadczenie emerytalne. Jeszcze innym przypadkiem jest emerytura wypłacana ze Szwecji  – w takiej sytuacji prawo do opodatkowania emerytury ma zarówno kraj, w którym mieszka podatnik, jak i kraj, z którego wypłacane jest świadczenie.

Jeżeli pobieramy zagraniczną emeryturę, to warto zapoznać się z postanowieniami UPO. W przypadku kiedy dane państwo nie ma podpisanych postanowień z Polską, to opodatkowanie zagranicznej emerytury następuje w Polsce – podatnik natomiast ma prawo do odliczenia podatku, który został zapłacony za granicą.

Kiedy rozliczenie następuje automatycznie, a kiedy rozliczmy się sami?

Jeżeli emerytura z innego kraju przekazywana jest na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty, to instytucje te co miesiąc pobierają odpowiednio wysokie zaliczki na PIT. Jeżeli jednak emerytura opodatkowana jest w kraju, z którego jest pobierana, to nie ma obowiązku pobierania takiej zaliczki – w tym przypadku jednak należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

W przypadku kiedy osoba pobierająca emeryturę z zagranicy otrzymuje wyłącznie ten dochód na konto bankowe, to możliwe jest rozliczenie go przez tą właśnie instytucję. Należy jednak pamiętać, że osoba taka nie może korzystać z odliczeń, czy też nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W tym przypadku konieczne jest także złożenie do banku odpowiedniego oświadczenia do dnia 10 stycznia nowego roku podatkowego. Jeżeli emeryt rozliczany jest przez bank to mowa o PIT-40. Jeżeli jednak chcemy rozliczać się sami, to składamy druk PIT-36. Bank natomiast przygotowuje dla nas druk PIT-11, w którym zawarte są informacje dotyczące wpływów z tytułu emerytury zagranicznej.

Istotny jest także fakt, że jeżeli emerytura wpływa na konto zagraniczne, to podatnik także musi rozliczyć się samodzielnie. Zdecydowanie łatwiejszą sytuacją jest więc pobieranie świadczenia emerytalnego na konto krajowe i rozliczenie przez bank.

Co warto wiedzieć?

  1. W przypadku emerytur z zagranicy warto zapoznać się z międzynarodowymi umowami
  2. Warto zapoznać się z umowami dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania
  3. W przypadku osoby pobierającej emeryturę z:Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, czy Hiszpanii jej opodatkowanie następuje w kraju zamieszkania
  4. W przypadku Szwecji prawo do opodatkowania emerytury mają 2 kraje
  5. W przypadku zagranicznej emerytury zapoznaj się z postanowieniami UPO

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel