Jak rozliczyć PIT w Braniewie?

Rozlicz PIT w Braniewie. Jak rozliczyć PIT w Braniewie? Gdzie rozliczyć PIT w Braniewie? W jakim Urzędzie Skarbowym w Braniewie złożyć PIT? Jaki jest termin rozliczenia PIT w Braniewie? W jakiej placówce US złożyć PIT w Braniewie? Pamiętaj o 1% dla OPP!

Jak rozliczyć PIT?

Należy pamiętać, że przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym za który chcemy się rozliczyć.

Do kiedy należy rozliczyć PIT w Braniewie?

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Rozliczenie PIT w Braniewie w kilku krokach:

  1. Wybieramy odpowiedni druk PIT
  2. Sprawdzamy czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania
  3. Sprawdzamy z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać
  4. Obliczamy zobowiązanie podatkowe
  5. Składamy Zeznanie w Urzędzie Skarbowym w Braniewie

Uwaga! Zeznanie trzeba podpisać — niepodpisane jest nieważne!

Wszystkie formularze podatkowe można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i je wydrukować. Zarówno takie formularze, jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego. Zeznanie można także złożyć przez Internet.

Pamiętaj o 1% dla OPP

W zeznaniu podatkowym możesz wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania (wykaz organizacji po-żytku publicznego dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/bip i www.mrpips.gov.pl/bip).

Ile trzeba czekać na zwrot podatku z PIT w Braniewie?

Warto pamiętać jeśli w naszym zeznaniu wykazaliśmy kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące od dnia złożenia, jeśli złożymy korektę zeznania podatkowego to termin do zwrotu nadpłaty liczymy od dnia skorygowania zeznania. Z naszego doświadczenia wynika, że im szybciej złożymy PIT tym szybciej uzyskamy nadpłatę podatku, dlatego nie warto czekać do samego końca.

Zobacz wszystkie urzędy skarbowe w województwie warmińsko-mazurskim:


Urząd Skarbowy Szczytno | Urząd Skarbowy Pisz | Urząd Skarbowy Ostróda | Urząd Skarbowy Olsztyn | Urząd Skarbowy Olecko | Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie | Urząd Skarbowy Nidzica | Urząd Skarbowy Kętrzyn | Urząd Skarbowy Iława | Urząd Skarbowy Giżycko | Urząd Skarbowy Ełk | Urząd Skarbowy Elbląg | Urząd Skarbowy Działdowo | Urząd Skarbowy Braniewo | Urząd Skarbowy Bartoszyce

Jak rozliczyć PIT w Braniewie?
Rate this post