Jak rozliczyć dochody niani w zeznaniu rocznym PIT?

Jak rozliczyć dochody niani w zeznaniu rocznym PIT? Jesteś nianią, która podpisała umowę uaktywniającą i zastanawiasz się jak rozliczyć swój dochód wobec urzędu Skarbowego? Zobacz już teraz jak rozliczają się nianie, które osiągają dochody w ramach umowy uaktywniającej!

 rozliczanie pit przez nianię

Czym jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług, na podstawie której niania opiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Dzięki tej umowie nasza niania jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym.

Co powinna zawierać umowa uaktywniająca?

  1. strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i niania),
  2. cel i przedmiot umowy,
  3. czas i miejsce sprawowania opieki,
  4. liczbę dzieci powierzonych opiece,
  5. obowiązki niani,
  6. wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
  7. czas, na jaki umowa została zawarta,
  8. warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

W jaki sposób niania rozliczy się z fiskusem?

Niania, która pracuje w oparciu o umowę uaktywniającą powinna po zakończeniu roku podatkowego złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów (pit-36). Zarobki uzyskane przez nianię powinny zostać wpisane jako przychody uzyskane z innych źródeł w deklaracji PIT-36.

Dokonując rozliczenia za dany rok podatkowy, niania powinna wykorzystać wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu, jak również wysokość odprowadzonych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Umowa uaktywniająca a PIT-11

Niania, która jest zatrudniona w oparciu o umowę uaktywniającą nie otrzyma od swojego pracodawcy formularza PIT-11 jak ma to miejsce w przypadku zatrudnienia pracownika gdy jest podpisana zwykła umowa zlecenie, umowa o pracę czy umowa o dzieło.

Umowa uaktywniająca – Koszty uzyskania przychodu

Do wynagrodzenia niani stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (rodzica) lub opłacone przez podatnika (nianię) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Kto będzie płacił składki ZUS za nianię?

Składki ZUS niani czyli składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne zostaną opłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości lub częściowo. Jako niania masz możliwość przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wtedy po Twojej stronie leży finansowanie składek.

Umowa uaktywniająca – rozliczenie podatku

Więcej szczegółowych informacji na temat rocznego rozliczenia podatku niani można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej (Infolinia podatkowa):

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel