Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

Adres Drugiego US w Lublinie:

Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

Telefon do Urzędu:

(81) 452-24-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail:

us0611@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 40 1010 1339 0091 4622 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 87 1010 1339 0091 4622 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 37 1010 1339 0091 4622 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów – 31 1010 1339 0091 4622 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie – 14 1010 1339 0091 4613 9120 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 57 1010 0055 0200 6110 0007 0000

Strona internetowa:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-lublinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu:

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie obejmuje swoim zasięgiem:
powiat lubelski: gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew
powiat łęczyński (wyłącznie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych): gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn

PIT z Drugim Urzędem Skarbowym w Lublinie

Rozliczenie deklaracji PIT w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.podatki.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel