Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów

Kontakt do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów. Zobacz adres e-mail do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Szukasz numerów kont bankowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie – Najważniejsze informacje

Zobacz na mapie Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów

Adres Drugiego US w Rzeszowie:

Lucjana Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów

Telefon do Urzędu:

(17) 875-14-00

Godziny otwarcia:

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek 07:30–15:30
środa 07:30–15:30
czwartek 07:30–15:30
piątek 07:30–15:30

Adres e-mail:

us1822@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych:

NBP O/O Rzeszów

85101015280010652221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
35101015280010652222000000 – podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier (GL)
82101015280010652223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPW, PPL, PPR, PPE)
76101015280010652227000000 – grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z  tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
59101015280010651391200000 – rachunek Organu Egzekucyjnego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie do realizacji zajęć egzekucyjnych

NBP O/O Bydgoszcz

76101000550201822000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

• 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
• 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-rzeszowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu:

1. Miasto i Gmina Głogów Małopolski: Budy Głogowskie, Hucisko, Głogów Młp., Lipie, Miłocin, Pogwizdów Nowy, Pogwizdów
Stary, Przewrotne, Rogoźnica, Rudna Mała, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska, Zabajka
2 Miasto i Gmina Sokołów Małopolski: Górno, Kąty, Markowizna, Nienadówka, Podlas, Sokołów
Małopolski, Trzeboś, Trzebuska, Turza, Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska
3. Gmina Boguchwała: Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka,
Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień
4. Gmina Kamień: Kamień, Błonie, Duble, Podlesie, Krzywa Wieś, Łowisko, Nowy Kamień
5. Gmina Krasne: Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów
6. Gmina Świlcza: Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczka
7. Gmina Trzebownisko: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka
Podleśna, Zaczernie
8. Miasto Rzeszów (część północną miasta wzdłuż granicy wyznaczonej ulicami: Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską wraz z
ulicami granicznymi)

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel