Darowizna od rodziców – czy trzeba zapłacić podatek?

Darowizna w sposób bezpośredni wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Są jednak pewne okoliczności, które sprawiają, że z tego obowiązku możemy zostać zwolnieni. W jakiej sytuacji nie zapłacimy podatku od darowizny? Takim przypadkiem jest na przykład otrzymanie darowizny od rodziców. Zobacz co to jest darowizna i na czym polega!

Darowizna od rodziców – czy trzeba zapłacić podatek?

Co nazywamy darowizną?

Darowizną nazywamy nieodpłatnie przekazany drugiej osobie majątku. Jest to forma umowy, w której występują dwie strony: darczyńca, czyli osoba przekazująca majątek i obdarowany – osoba, która majątek przyjmuje. Kodeks cywilny definiuje umowę darowizny, jako bezpłatne świadczenie na rzecz osoby obdarowanej kosztem własnego majątku. Otrzymując darowiznę, zwykle zobowiązani jesteśmy do zapłacenia podatku. Istnieje jednak darowizna wolna od podatku. Zwolnienie z podatku jest możliwe, kiedy pomiędzy stronami umowy zachodzi bliski stopień pokrewieństwa – np. kiedy darowizna zostaje przekazana małżonkowi, rodzeństwu.

Grupy podatkowe przy przekazaniu darowizny

Zarówno przy darowiźnie, jak i przy spadku wyróżnione są 3 grupy podatkowe w zależności od pokrewieństwa stron. Grupę pierwszą stanowią małżonkowie, zstępni – córka, syn, wnuk, wstępni – rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, pasierbowie, synowe, macochy itd.. Jeżeli przekazana darowizna nie przekracza kwoty 9637 zł od jednej osoby lub 19 274 zł od kilku darczyńców, to jest to kwota zwolniona z podatku. Drugą grupę stanowi między innymi rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych. W przypadku tej grupy kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł. Ostatnia grupa to inni nabywcy darowizny – w ich przypadku kwota wolna od podatku to 4902 zł.

Darowizna – Pewne wyjątki od reguły

W obrębie wyżej wymienionej pierwszej grupy istnieje dodatkowa grupa 0, która oznacza możliwość całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny, niezależnie od jej wysokości. Do grupy 0 należą małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice i dziadkowie. Nie oznacza to jednak, że darowizna nie musi być zgłoszona. Jeżeli dotyczy ona majątku i nie przekracza ona wspomnianej wcześniej kwoty 9637 zł, to nie musimy jej zgłaszać. Jeżeli jednak wartość darowizny jest większa, wymienione osoby mogą być zwolnione z opodatkowania, jeżeli zgłoszą otrzymanie darowizny do 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Konieczne jest wypełnienie specjalnego druku – SD-Z2 i złożenie go naczelnikowi urzędu skarbowego, któremu podlegamy. W przypadku kiedy przekazywane są pieniądze, to  również taka darowizna musi być udokumentowana – do formularza musi zostać dołączony wydruk z konta bankowego lub przekaz pocztowy.

Co w przypadku braku zgłoszenia darowizny?

Jeżeli darowizna od rodziców nie zostanie zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, to darowizna ta zostaje opodatkowana na ogólnych zasadach. W związku z tym konieczne będzie złożenie odpowiedniej deklaracji i zapłacenie podatku. Ważna jest także kwestia sumowania się darowizn. Do kwoty wolnej od opodatkowania liczą się wszystkie darowizny, które osoba otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat – warto więc kontrolować tę kwestię.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel