Czy można zapłacić podatek za kogoś?

Obowiązek zapłacenia podatku przez obywateli Polski określony jest przez odpowiednie ustawy podatkowe. Obowiązek zapłacenia podatku do 2016 roku miał charakter osobisty, co w praktyce oznaczało, że opłata za podatek nie mogła być wykonana przez osobę trzecią – nawet w przypadku, jeżeli stosunek rodzinny był bliski np. dzieci – rodzice. W związku ze zmianami prawnymi, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku, obecnie można zapłacić podatek za kogoś innego. Jak ta zasada działa w praktyce i za kogo możemy zapłacić podatek obecnie?

zapłata podatku za kogoś

Niewielka część społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że do 2016 roku zapłata podatku za drugą osobę była działaniem nielegalnym. Takie sytuacje zdarzały się bardzo często i wynikały z nieświadomości obowiązujących przepisów. Co jednak kiedy druga osoba zapłaciła za nas podatek? Właściwy podatnik zostawał ukarany natomiast osobie, która poniosła koszty, zwracano darowiznę. Wprowadzona przez Ministerstwo Finansów nowelizacja Ordynacji Podatkowej powala na uniknięcie podobnych sytuacji.

Kto może zapłacić za nas podatek?

Ordynacja Podatkowa przewiduje dwa przypadki. Pierwszym jest ten, kiedy to osoba z rodziny chce zapłacić za nas podatek. Jako rodzinę rozumie się rodziców, małżonków, dzieci, wnuki, rodzeństwo, ale także ojczyma, macochę, czy pasierba. W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość podatku, można zapłacić każdą sumę. Drugi przypadek przewiduje zapłatę naszego podatku za osobę spoza rodziny – tutaj jednak ograniczeniem jest kwota do 1000 złotych.

Jak wygląda procedura płatności podatku?

W przypadku każdej wpłaty należy określić, czy dotyczy ona rodziny, czy osób niespokrewnionych. Istotne jest także podanie okresu rozliczeniowego oraz rodzaju podatku. Wpłaty można dokonać natomiast na dwa różne sposoby. Tradycyjnej wpłaty gotówkowej można dokonać w kasie urzędu skarbowego, jak również na poczcie, w banku, czy w oddziale SKOK (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-rozliczeniowa). W tym przypadku konieczne jest wypełnienie specjalnego druku polecenia wpłaty, który zawiera takie informacje, jak: nazwa urzędu, w którym zapłacony został podatek, kwota podatku, nasze dane osobiste (imię i nazwisko, numer PESEL), typ identyfikatora (dotyczy numeru NIP – N lub numeru PESEL – P), okres opodatkowania ( jeżeli płacimy podatek od PIT za rok 2016, to na druku wpisujemy symbol 16R) oraz symbol formularza (zależnie PIT-37 lub PIT-36).
Płatności można też dokonać drogą internetową – przez przelew bankowy. W tym przypadku musimy jednak pamiętać, że nie może to być zwykły przelew. W panelu na koncie bankowym istnieje dodatkowa opcja „przelew US/ZUS”, którą należy wybrać. Wówczas w opcjach przelewu zostaną wyświetlone dodatkowe miejsca, gdzie należy uzupełnić informacje takie jak w tradycyjnej wpłacie w kasie.

 

Należy pamiętać także o bardzo istotnym fakcie. Przy wpłacie w kasie niezależnie od miejsca,  w którym płacimy, terminem zapłaty jest dany dzień, w którym została dokonana wpłata. W przypadku wpłaty przez konto bankowe terminem zapłaty jest natomiast dzień, w którym zostaje obciążone nasze konto. W praktyce oznacza to, że z różnych przyczyn np. chwilowa przerwa w funkcjonowaniu banku może opóźnić zapłatę podatku.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel