Aktualne limity w działalności gospodarczej

Zobacz jakie obowiązują aktualnie limity w działalności gospodarczej od 01.2018

Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2018 r. *250 000 euro1 078 425 zł
Górny limit przychodów za rok 2017 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r. *25 000 euro107 842,50 zł
Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2018 r. *1 200 000 euro5 176 000 zł
Dolny limit przychodów za rok 2017 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r. *2 000 000 euro8 627 400 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2018 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników *50 000 euro216 000 zł

Zobacz jakie obowiązują aktualnie limity w działalności gospodarczej od 01.2017

Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. *250 000 euro1 074 400 zł
Górny limit przychodów za rok 2016 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. *25 000 euro107 440 zł
Górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2017 r. *1 200 000 euro5 157 000 zł
Dolny limit przychodów za rok 2016 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. *2 000 000 euro8 595 200 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2017 r. *50 000 euro215 000 zł

*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2016 r. (1 euro = 4,2976 zł)

Limity jakie obowiązywały w 2016

Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2016 r. *150 000 euro636 555 zł
Górny limit przychodów za rok 2015 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r. *25 000 euro106 092,50 zł
Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2016 r. *1 200 000 euro5 092 000 zł
Dolny limit przychodów za rok 2015 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. *1 200 000 euro5 092 440 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2016 r. *50 000 euro212 000 zł

*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2015 r. (1 euro = 4,2437 zł)

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl