Urząd Skarbowy Złotoryja

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Złotoryi. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Złotoryi? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Złotoryi. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Złotoryi. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Złotoryi?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Złotoryi – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Złotoryja

Adres Urzędu Skarbowego w Złotoryi:

Rynek 42, 59-500 Złotoryja

Telefon do Urzędu Skarbowego w Złotoryi:

(76) 878-35-09

Urząd Skarbowy w Złotoryi – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Złotoryi:

us0232@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Złotoryi:

NBP O/O Wrocław
CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT
19 10101674 0021 1822 2100 0000

Podatek VAT
66 10101674 0021 1822 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych
16 10101674 0021 1822 2300 0000

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (grzywny, kary)
10 10101674 0021 1822 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz
KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
40 10100055 0200 2320 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Złotoryi:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zlotoryi

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta:

  • Złotoryja
  • Wojcieszów
  • Świerzawa

oraz gminy:

  • Złotoryja
  • Świerzawa
  • Pielgrzymka
  • Zagrodno