Urząd Skarbowy Zgorzelec

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Zgorzelcu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Zgorzelcu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Zgorzelec

Adres Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu:

Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B, 59-900 Zgorzelec

Telefon do Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu:

(75) 649-48-00

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu:

us0231@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu:

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 43 1010 1674 0012 5422 2100 0000

podatek od towarów i usług (VAT) – 90 1010 1674 0012 5422 2200 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) (m.in. zaliczki, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) – 40 1010 1674 0012 5422 2300 0000

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 34 1010 1674 0012 5422 2700 0000

karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
podatek od spadków i darowizn – 85 1010 0055 0200 2310 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zgorzelcu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta: Zawidów, Zgorzelec
gminy: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec

PIT z Urzędem Skarbowym w Zgorzelcu

Rozliczenie deklaracji PIT w Zgorzelcu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”