Urząd Skarbowy Zambrów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Zambrowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Zambrowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Zambrowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Zambrowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zambrowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zambrowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Zambrów

Adres Urzędu Skarbowego w Zambrowie:

Jantarowa 16, 18-300 Zambrów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Zambrowie:

(86) 276-30-28

Urząd Skarbowy Zambrów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Zambrowie:

us2014@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zambrowie:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Zambrów do gromadzenia dochodów budżetowych:
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
93 1010 1049 0005 1822 2100 0000 NBP O/O w Białymstoku.
VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
43 1010 1049 0005 1822 2200 0000 NBP O/O w Białymstoku.
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
90 1010 1049 0005 1822 2300 0000 NBP O/O w Białymstoku.

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
69 1010 0055 0202 0140 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
84 1010 1049 0005 1822 2700 0000 NBP O/O w Białymstoku.

Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Zambrowie:
Egzekucja administracyjna :
67 1010 1049 0005 1813  9120 0000 NBP O/O w Białymstoku

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Zambrowie:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zambrowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta:

  • Zambrów
  • gminy: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo

PIT z Urzędem Skarbowym w Zambrowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”