Urząd Skarbowy Zakopane

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Zakopanem. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Zakopanem? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Zakopanem. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Zakopanem. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zakopanem – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Zakopane

Adres Urzędu Skarbowego w Zakopanem:

Szymony 14, 34-500 Zakopane

Telefon do Urzędu Skarbowego w Zakopanem:

(18) 202-15-00

Urząd Skarbowy Zakopane – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Zakopanem:

us1227@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem:

NBP O/O Kraków:
Forma zobowiązaniaFormularzeNr konta
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 • Odsetki od w/w podatków
CIT

58 1010 1270 0044 4422 2100 0000

 • Po od towarów i usług
VAT-7

08 1010 1270 0044 4422 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ryczałt (zryczałtowany podatek dochodowy od    przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
 • Odsetki od w/w podatków
PIT-28
PIT-36
PIT-37

55 1010 1270 0044 4422 2300 0000

 • Wpłaty z zysku NBP przez osoby fizyczne.
 • Dywidendy od jednostek państwowych przez osoby fizyczne
 • Odsetki od w/w wpłat

49 1010 1270 0044 4422 2700 0000

 • Konto sum depozytowych

32 1010 1270 0044 4413 9120 0000

NBP O/O Bydgoszcz:
 • Podatek od spadków i darowizn przez osoby fizyczne.
 • Karta podatkowa przez osoby fizyczne.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
SD

KP

PCC

79 1010 0055 0201 2270 0007 0000

 

Dokonując wpłaty na podane wyżej konta należy podać właściwy rodzaj zobowiązania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych można wpłacać na konto Urzędu za pośrednictwem Banku lub Urzędu Pocztowego.

Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Zakopanem:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zakopanem/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

 •     miasto Zakopane,
 •     gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko,  Poronin, Zakopane.

PIT z Urzędem Skarbowym w Zakopanem

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”