Urząd Skarbowy Zabrze

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Zabrzu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Zabrzu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Zabrzu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Zabrzu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zabrzu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Zabrze

Adres Urzędu Skarbowego w Zabrzu:

Bytomska 2, 41-800 Zabrze

Telefon do Urzędu Skarbowego w Zabrzu:

(32) 277-76-00

Urząd Skarbowy Zabrze – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Zabrzu:

us2433@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 05101012123070662221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 52101012123070662222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 02101012123070662223000000

Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu – 76101012123070661391200000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 93101012123070662227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 32101000550202433000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Zabrzu:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zabrzu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Zabrzu obejmuje swoim zasięgiem miasto na prawach powiatu Zabrze.

PIT z Urzędem Skarbowym w Zabrzu

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”