Urząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie

Adres Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich:

Ludwika Waryńskiego 2a, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Telefon do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich:

74 815 13 82

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich:

us0230@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich:

Numery rachunków bankowych
NBP O/O Wrocław
CIT – 88101016740020592221000000
VAT – 38101016740020592222000000
PIT –  85101016740020592223000000
Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
79101016740020592227000000
NBP O/O Bydgoszcz
KP  PCC  SD –  33101000550200230000070000
OPŁATA SKARBOWA
Opłata skarbowa – bezgotówkowo  – BS Ząbkowice Śl.  – 55 9533 0004 2001 0009 8645 0057
Gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul.1 Maja 15

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zabkowicach-slaskich

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasta i Gminy
Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice , Złoty Stok
Gminy
Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice

PIT z Urzędem Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich

Rozliczenie deklaracji PIT w Ząbkowicach Śląskich powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”